Agapepsykolog: Corona-krisen kræver tryghed i parforholdet

Corona-isolation med en partner kan tære på forholdet. Tryghed kan imidlertid fremme samarbejdet og hjælpe os igennem krisen med parforholdet intakt, mener Agapepsykolog Grete Karlsen.

Vi ved knapt nok, hvor den kommer fra, og vi ved endnu mindre, hvad den udvikler sig til. Corona-krisen er over os.

For mange af os har den ændret både hverdag og weekend. Vi er lukket inde med vores allernærmeste – måske endda på et meget lille gulvareal – og vi må ikke søge fysisk selskab andre steder. Et dekret udstedt af både dronning og statsminister.

Situationen stiller krav.

Flere parforholdseksperter har i de seneste dage talt om, at coronaen vil føre til flere skilsmisser, når livet vender tilbage til normalen igen. Konflikterne i isolationen vil forstærkes, og det kan opleves umuligt at løse dem. På den baggrund er det relevant at stille spørgsmålet: Kan vi overhovedet gøre noget for at hjælpe vores parforhold bedre gennem krisen?

”Klart ja,” siger Agapepsykolog Grete Karlsen.

Højt trusselsniveau

Bliver jeg smittet med corona? Bliver mine nærmeste smittet? Kan jeg beholde mit job? Mister familien sit eksistensgrundlag? Bliver verden forandret?

”Som individer er vi rent psykologisk underlagt en trussel lige nu. Når mennesker bliver udsat for trusler, har vi forskellige psykologiske håndtag, vi griber fat i for at håndtere situationen. Typiske håndtag er flugt, kamp eller samarbejde – og alle tre håndtag bliver taget i brug i øjeblikket. Både på det samfundsmæssige niveau og i de små parforhold,” forklarer Grete Karlsen.

Mange kan mærke ”kamp-mekanismen” som en irritation, der kommer til udtryk, når man farer op over selv meget små problematikker – også online.  ”Flugtmekanismen” kommer i spil, når man får lyst til at flygte ind i en bog, en skov eller bare væk fra sin familie. Samarbejdsmekanismen ser vi for eksempel, når vi online prøver at synge sammen, dele jokes eller deltager sammen i virtuelle gudstjenestefællesskaber.

”Alle tre mekanismer kan være nødvendige at bruge for at håndtere trusler. I parforholdet lige nu skal vi imidlertid prøve at få samarbejdsmekanismen mere i spil, så vores parforhold kan håndtere de mange konflikter, som en uvis isolationsperiode kaster os ud i. Dét er der forskellige værktøjer til,” siger Grete Karlsen.

Tal om konflikter i fredstid

Samarbejdsfunktionen forudsætter tryghed i relationen. Derfor er man nødt til at finde en form for tryghed frem for at kunne komme i gang med at samarbejde.

”Jeg vil anbefale, at man sætter tid af til at tale om konflikthåndtering, når konflikterne ikke er der. I fredstid! Fortæl din partner, hvad der udfordrer dig i isolationsperioden, og få din partner til at fortælle, hvad han/hun bliver udfordret af. Sæt derefter ord på, hvordan I hver især reagerer. Flygter du, eller kæmper du? Går du væk fra konflikten, eller farer du op? Vær også lydhør over for, hvad din partner siger, du gør, da handlingsmønstre nogle gange kan være usynlige for én selv.”

”Når I har sat ord på de mekanismer, kan I prøve at tale om, hvordan I kan undgå konflikterne – og hvordan I bedst finder tilbage til trygheden og samarbejdet, når konflikterne alligevel opstår – for I kan ikke undgå konflikter,” forklarer Grete Karlsen.

I denne corona-tid kan en typisk konflikt handle om, hvordan man tilrettelægger en dag med både arbejde og fuldtidsbørnepasning – uden at sammenstødene bliver uoverstigelige.

”For nogle kan konflikterne afværges ved at lave to-timers-skift mellem arbejde og børnepasning. For andre virker det at dele arbejdstiden op i formiddags-, eftermiddags- og aftenblokke. Mange vil også have brug for at indlægge en lille pause til de voksne i løbet af dagen, hvor man ikke skal forholde sig til sit parforhold, sit arbejde eller sin familie. Tal om, hvad jeres personligheder hver især har brug for lige nu, for at tryghed og dermed samarbejdsmekanismen bliver ”vandet” mest muligt,” siger Grete Karlsen.

Grin sammen

Er der også nogle ”lidt lettere” råd, der ikke kræver, at man sidder over for hinanden og taler?

”Som sagt kræver samarbejdet i parforholdet tryghed. Tryghed fremmes også, når vi ler – både sammen og hver for sig. At le kan i det hele taget gøre noget rigtig godt for relationer. Det smitter, og det hjælper på hormonbalancen i kroppen. Sørg for at have det sjovt – også selvom I er pressede. Vis for eksempel hinanden sjove opslag fra de sociale medier, og sørg for at dele sjove oplevelser I hver især har haft med jeres eventuelle børn,” siger Grete Karlsen.

”Derudover vil jeg anbefale, at man prøver at være barmhjertig mod sig selv i denne pressede situation. Man kan og skal ikke klare alt perfekt nu. Sæt kravene lidt ned. Dét gælder også din partner. Prøv at være lidt overbærende, selvom du oplever din partner lidt mere irriterende end under normale omstændigheder. Han/hun er også presset! I fredstid – når du og din partner for eksempel har 10 minutter sammen inden sengetid – kan I så tale om situationen på en ordentlig måde, så I har nogle værktøjer at gribe til, næste gang den irriterende situation opstår,” slutter hun.


Fire corona-råd til at fremme samarbejdet i parforholdet

  1. Tal om konflikterne i fredstid – sæt for eksempel 15 minutter af til at samtale hver eller hver anden aften
  2. Vær barmhjertig mod dig selv, og vær barmhjertig mod din partner
  3. Grin sammen og hver for sig – latter smitter, løsner op for trusselsfornemmelsen og hjælper os ind i en tilstand, hvor vi kan samarbejde
  4. Sørg for at få frisk luft

Læs også: Svigermor, afsagn og nærhed i en corona-tid 


Du kan også hente inspiration til parforholdet i disse fire artikler fra parvis.dk:

  1. Om de fem kærlighedssprog – sæt dig med din partner, og find ud af, hvilke kærlighedssprog I taler hver især. Få også inspiration til, hvordan du bedst viser, at du elsker din partner: https://parvis.dk/5-kaerlighedssprog/
  2. Konkrete råd, som I som par kan læse igennem og tage en snak ud fra. Hvad fungerer i jeres parforhold, og hvilke udfordringer er der for jer? Måske kan udfordringerne spænde ekstra ben i denne tid, hvor man som par er tvunget til at bruge ekstra meget tid sammen: https://parvis.dk/gode-rad-til-parforholdet-del-1/  og https://parvis.dk/gode-rad-til-parforholdet-del-2-2/
  3. Konkrete ideer til, hvordan kommunikationen bliver bedre med jeg-budskaber og papegøjeteknik: https://parvis.dk/kommunikation-opbyggende-eller-nedbrydende/
  4. Om hvordan vi sætter gang i processen med at tilgive: https://parvis.dk/den-nodvendige-tilgivelse/

Af Anne Sofie Bjørn Bitsch, 25. marts 2020

Grete Karlsen er psykolog i Agape.
Grete Karlsen er psykolog i Agape.

Se også:

Rammer for det gode samvær

Kirken skal være et trygt og sikkert sted for alle, også for børn og unge. Desværre har vi alligevel set...

Overgreb