Bibelen og terror

Når der opstår nye og skræmmende tendenser og begivenheder i verden, spørger kristne ofte, om Bibelen siger noget om disse ting. Har Bibelen noget at sige om den terror og den ustabile verden, som vi oplever i vores tid?

Har Bibelen forudset terroren?
Svaret på dette spørgsmål er både ja og nej!
Ja, fordi Bibelen rent faktisk tegner et billede af verdens udvikling og tilstand frem imod den begivenhed, som kristne i trosbekendelsen siger, at de tror på, nemlig at Jesus kommer igen ”for at dømme levende og døde”.

Men svaret er også nej. For Bibelen skal ikke læses som en slags manual til fremtiden, hvor man skal lede efter mere eller mindre skjulte budskaber om alle enkeltheder frem til Jesu genkomst.

Hvad siger Bibelen?

Samtidig med at Bibelen er en samling af forskellige bøger, som er skrevet på forskellige tidspunkter i historien, så er Bibelen også én lang sammenhængende historie om, hvordan Gud har grebet – og vil gribe – ind i verdenshistorien for at føre sin plan igennem om at redde den verden og den menneskehed, han har skabt.

Historien kan illustreres som en tidslinje, der begynder i Paradis, og som slutter med genoprettelsen på en ny jord.

Bibelen skal ikke læses som en slags manual for fremtiden.

Den tid, som vi lever i, tiden mellem Jesu første og andet komme, kaldes ofte ”de sidste tider”, fordi Bibelens udtryk om denne tid bedst kan sammenfattes med dette begreb (se fx 1 Kor 10,11 og 1 Joh 2,18). Og Bibelen rummer faktisk en række forudsigelser om ”de sidste tider”.

Et af de mest kendte steder er nok Matt 24. Her forudsiger Jesus en række begivenheder, som skulle ske, inden det jødiske tempel ville blive ødelagt. Men samtidig fremgår det af sammenhængen, at disse begivenheder også vil kendetegne hele perioden frem til Jesu genkomst.

Blandt de ting, der nævnes, er ”forførelse”, ”krigslarm og rygter om krig” og ”at folk skal rejse sig mod folk” – alt sammen ord, der i dag er svære at læse uden samtidig at tænke på den terrortrussel, som er blevet en virkelighed for os.

Hvorfor er verden så ustabil?

Bibelen forudsiger og advarer altså om, at ”de sidste tider” vil være kendetegnet af ufred, og dens samlede billede er ikke, at verden gradvist vil udvikle sig til det bedre inden Jesu genkomst. Derimod vil mørket og ondskaben tage til, inden den store genoprettelse af verden kommer, hvilket også fremgår af Bibelens sidste bog, Johannes´ Åbenbaring.

Dette betyder imidlertid ikke, at Bibelens forfattere har til hensigt at skræmme os. Tværtimod!

Bibelens ord om disse ting er nemlig først og fremmest tænkt som en trøst og et budskab om håb for en døende verden.

En af de vigtige sammenhænge i Matt 24 er, at der bruges et udtryk, som har med en fødsel at gøre. De tegn, der kendetegner tiden inden Jesu genkomst, beskrives som ”veer” (Matt 24,8).
På samme måde som veerne før en fødsel tager til og indvarsler den forestående glædelige begivenhed: At et barn skal fødes, sådan indvarsler tegnene i de sidste tider, at verdensgenfødelsen snart vil finde sted!

Baggrunden skal findes i, at Gud og Satan kæmper mod hinanden.
Allerede ved Jesu første komme blev Guds sejr ganske vist grundlagt, men verden er fortsat en slagmark, indtil den endelige forløsning indtræffer. Og her er terroren åbenbart blevet en del af den ufred, som vi i vores tid må leve med.

Hvad siger Bibelen ikke?

Især når der sker meget store og skelsættende begivenheder, som fx ved terrorangrebet på World Trade Center i New York den 11. september 2001, så har en del kristne en tilbøjelighed til at lede efter steder i Bibelen, der skulle have forudsagt sådanne epokegørende ting.

På sin vis er det en meget forståelig reaktion, for der er efter min bedste overbevisning nogle skelsættende begivenheder, der faktisk forudsiges i Bibelen.
Fx at der lige forud for Jesu genkomst skal være en særlig trængselsperiode, men også det langt mere positive: At evangeliet skal nå ud til alle folkeslag.

Men samtidig går man galt i byen, hvis man bruger Bibelen til at lede efter forudsigelser af alle mulige enkeltbegivenheder, hvad enten det så gælder terror i New York eller i København.

Selvom der findes meget konkrete forudsigelser i Bibelen, så er den ikke kendetegnet af at være en række mystiske, skjulte budskaber, som kun kan læses i en bestemt tid og sammenhæng.
Den er derimod en beretning om Guds indgriben i verden i fortid, nutid og fremtid, hvor det primært er de helt store linjer, der beskrives.

Håbet

Selvom Bibelen forudsiger en ustabil verden, er den i virkeligheden langt mere optaget af, hvordan vi skal leve i den end af at forudsige, hvordan den bliver.
Omdrejningspunktet i dette budskab er Bibelens hovedperson: Jesus. Han, som talte således om tegnene i verden: ”Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.” (Luk 21,28).

Af Torben Mathiesen, konsulent i Foreningen af Kristne Friskoler, tidl. landsleder i Ordet og Israel, 14. maj 2018
bibelen-og-terror-ill1

Se også:

Rammer for det gode samvær

Kirken skal være et trygt og sikkert sted for alle, også for børn og unge. Desværre har vi alligevel set...

Overgreb