Hvad kan jeg selv gøre for at være en del af fællesskabet?

Det er ikke altid, et kirkefællesskab fungerer. En del kan reelt føle sig udenfor. Men at vente på at andre ændrer sig kan have lange udsigter. Vi vil derfor se på muligheder, som hjælp mod at føle sig udenfor.

Allerførst er det vigtigt ikke at gøre sig selv til offer for andres manglende evne til at rumme mig. Jeg må fastholde, at jeg har værdi og har en plads i fællesskabet som den, jeg er. Jeg skal derfor ikke sætte mig i yderkanten eller vente på, at andre kommer hen til mig, men prøve lige så stille at blande mig.

Hvad har jeg med i bagagen?

Følelsen af at være udenfor er ofte forstærket af noget, der bor i mig selv.
Det kan være hjælpsomt at få kontakt til det, som har formet mig.
Hvordan var det at være mig i min familie? Voksede jeg op med en tryg og sikker tilknytning til min mor og far? Følte jeg, at mine søskende fik mere fokus end jeg? Følte jeg mig ofte holdt udenfor i det, de foretog sig?
De grundlæggende tilknytnings­mønstre fra barn­dommen tager vi med i relatio­nerne i voksenlivet. Hvis du ikke oplevede at udvikle en tryg tilknytning i din barndom, trak du dig muligvis tilbage, for at passe på dig selv. Dette kan være med som et ”restproblem”, der gør, at du som voksen føler dig udenfor.
Når jeg rammes af denne følelse, kan det være en hjælp at sige til mig selv: ”Jeg ved, hvor denne følelse kommer fra.”

At anerkende mine forskellige sider

Richard C. Schwartz, psykoterapeut og ph.d., taler om, at vi har mange forskellige sider. Han understreger vigtigheden af at møde disse forskellige sider med anerkendelse og forståelse. Mange vil kunne genkende, at de skælder sig selv ud: ”Hvorfor er jeg så stille og tavs? Hvorfor er jeg ikke stærkere socialt set? ”

Det er vigtigt ikke at gøre sig selv til offer for andres manglende evne til at rumme mig.

Det vil være upædagogisk af en lærer at skælde en meget højtråbende elev ud med ordene: ”Luk munden”. Det vil være anderledes at sige: ”Jeg kan høre, at der er noget, der driller dig”. På den måde vil eleven blive spurgt om, hvad der ligger bag denne råben. På samme måde tænker Richard C. Schwartz, at det er vigtigt, at vi møder de forskellige sider i os selv.
Det er en mulighed at spørge jeg-føler-mig-udenfor-siden: ”Hvad ligger bag?” Det er egentlig at sige ”Goddag” til siden i modsætning til at sige ”Forsvind. Jeg gider dig ikke”. Ved at spørge og anerkende denne side, er der mulighed for at afklare noget af det, der gør, at det er svært at være i fællesskabet.
Når du har hilst på jeg-føler-mig-udenfor-siden, skabes der mulighed for at få kontakt til andre sider. Det er ikke hele dig, der har det svært. F.eks. har du måske en jeg-er-interesseret-i-andre- side. Den kan du bruge som din hjælpeside til at være nysgerrig på, hvad andre rummer, så du ikke bare sætter fokus på dig selv.

At blive mønsterbryder

Måske du føler dig udenfor, fordi der er sket noget bestemt i dit liv, f.eks. skilsmisse eller andet tab. Du føler, at andre ikke forstår dig. Her kan det være en idé at opsøge nye relationer, men det er da væsentligt at være opmærksom på, at følelsen af at være udenfor kan være blevet et mønster i ens liv. Hvis det er sådan, det er blevet for dig, er det vigtigt at gøre noget for at ændre det. Det er muligt at bryde mønstre. Psykolog Michael White lancerede vigtigheden af at tænke nye tanker og lade dem blive til handling. Når jeg får en tanke om en forandring, har jeg allerede taget et begyndende skridt til handling. Ved at gå fra tanke til handling skabes en ny identitet af, hvem jeg er, og hvad jeg i virkeligheden gerne vil.

Vær opmærksom på, at følelsen af at være udenfor kan være blevet et mønster i ens liv.

Et stærkt udgangspunkt

Styrke til at bryde mønstre kan også findes i at sætte fokus på, hvem du er i Guds øjne. Præst og forfatter Timothy Keller har skrevet en bog: Glem dig selv (Credo, 2015). Her peger han på, hvordan du kan hvile i, at du ikke skal leve op til at være godkendt. Din værdi afhænger ikke af, at du bliver godkendt af andre. Du er i stedet på forhånd godkendt af Gud gennem Jesus Kristus. At hvile i den sandhed kan frigøre dig til at bryde mønstre. Find evt. én, du har tillid til, som kan følges med dig, og som du kan betro dig til. Så du ikke er alene med følelsen af, at være udenfor.

Af Hanne og Johannes Esmarch, 26. maj 2016

Hanne og Johannes Esmarch bor i Videbæk og arbejder som henholdsvis psykoterapeut og præst.
Hanne og Johannes Esmarch bor i Videbæk og arbejder som henholdsvis psykoterapeut og præst.

Se også:

Rammer for det gode samvær

Kirken skal være et trygt og sikkert sted for alle, også for børn og unge. Desværre har vi alligevel set...

Overgreb