Hvorfor opstår utroskab?

En sms, der ved en fejl sendes til ægtefællen, hvori der står ting, ægtefællen slet ikke forstår. En computer, hvor partneren har glemt at logge sig ud, og hvor der pludselig på Messenger kommer mærkelige tekstbeskeder…
Utroskab skaber i de fleste tilfælde en langvarig konflikt, fordi der grundlæggende sker et tab af tillid og tryghed i parforholdet.

Hvad er troskab? Og hvorfor opstår utroskab? Det er de to temaer, jeg først ønsker at give nogle perspektiver på i denne artikel. Jeg vil endvidere belyse, hvordan man kan forstå utroskab og arbejde med denne hændelse, hvis den opstår i ens parforhold.

Hvad er utroskab? Og hvorfor opstår utroskab?

Utroskab kan både være fysisk og følelsesmæssig.
Hvis den følelsesmæssige utroskab ikke stoppes, vil den ofte også føre til et seksuelt forhold.

Den følelsesmæssige utroskab opstår ofte imellem folk, der kender
hinanden fra venskabskredsen, på arbejdspladsen eller i fitnesscentret etc.

Her møder man et menneske, som måske er i en lignende situation som én selv: En krævende hverdag i en børnefamilie, som man kommer lidt på afstand af i det særlige venskab. Eller fælles arbejdsopgaver og tid til at dele det følelsesmæssige liv med hinanden, som man måske egentlig godt ville dele med partneren, men som der ikke lige blev tid til. Man fatter sympati for hinanden, og man deler langsomt mere og mere.
Langsomt begynder man måske at dele ting hjemmefra, som man er belastet af. I starten er det småting, men efterhånden deler man ting, man godt ved, partneren hjemme ikke vil bryde sig om, bliver delt.

Langsomt mærker man, at der er en følelsesmæssig tiltrækning, eller at man er gået lidt for langt følelsesmæssigt. Ofte vil man på én og samme tid bagatellisere de begyndende følelser, samtidig kan man også lide den spænding, der begynder at opstå.

En anden variant er den, at en kollega bruger én, fordi vedkommende ikke har det godt. Måske er vedkommende utilfreds med sit eget parforhold, og i begyndelsen har denne kollega bare brug for lidt råd. Snart opdager kollegaen måske, at den kontakt hun ikke kan få med partneren hjemme, kan hun langt bedre få med kollegaen. Eller man føler måske, man ’klikker’ særligt godt sammen fagligt. Man har proaktive samtaler om arbejdet, og man begynder at fatte dybere sympati for hinanden.

Utroskab kan også starte med det seksuelle, og kun med den seksuelle tiltrækning for øje. Det handler ofte om, at man savner mere sex og intimitet derhjemme.
Det kan være, der er gået hverdag, børn og almindeligheder i forholdet, og det seksuelle forhold vil ofte måske for den ene part kun handle om det seksuelle behov.
Nogle gange viser det sig, at den, man er utro med, også havde intentioner om et parforhold, hvorfor der naturligvis opstår en konflikt om relationen fremadrettet.

Mange har den opfattelse, at hvis der ikke er sex i relationen, er der ikke tale om utroskab. Hvis man er følelsesmæssig tæt på et andet menneske og ikke mener, det er utroskab, kan man teste relationen ved at spørge sig selv, hvad ens partner mon vil mene, hvis vedkommende fik lov at lytte med eller kigge med i de sms’er og samtaler, der udveksles.

Utroskab som resultat af parforholdsproblemer

Mange gange opstår utroskab, fordi et forhold er kuldsejlet igennem længere tid. Et par har måske ikke formået at få løst nogle væsentlige følelsesmæssige problemer i forholdet. Eller man har ikke forholdt sig til væsentlige forskelligheder i forholdet, som det er nødvendigt at forholde sig konkret og seriøst til. Par skal helst i deres andet år sammen begynde at tale om forskelligheder, der kan genere den anden. Dette skal man, fordi man, mens man stadig er lidt forelsket, kan begynde at få et sprog sammen om det, der kan føles uforeneligt i forholdet.

Et klassisk eksempel er der, hvor der opstår en dynamik, hvor den ene i forholdet savner mere kontakt og følelsesmæssig forbindelse. Denne part får måske bedt om det i starten, men hvis vedkommende oplever, at behovet ikke bliver opfyldt, eller at behovet bliver nedgjort og måske bagatelliseret, så vil man med tiden gå alene med denne længsel.

Efter lang tid, måske flere år, møder man måske tilfældigvis en person, man var tæt på som ung, eller man møder en kollega, som er rigtig god til at lytte. I starten er det blot gode følelser, men senere vil man i den nye relation få endnu mere øje på, hvad det er, man savner i sit forhold.
Når man i flere år har mærket en tørke og så oplever sig mødt og forstået på ny, så kan disse gode følelser ofte også tænde seksuelle følelser. På dette sted i ens liv, kan man måske endog føle, at man har ret til ”lidt lykke” igen.

Ofte kommer utroskaben til at foregå som en slags lukket rum i ens liv, så man faktisk er i stand til både at lyve for sin partner og for sig selv. Nogle gange ser man at den utro part er i stand til at udøve et svigt, vedkommende aldrig ville have svoret kunne ske.

Nogle gange ser man, at den utro part er i stand til at udøve et svigt, vedkommende aldrig ville have svoret  kunne ske.

Når utroskaben er opdaget, kan partneren/ægtefællen ofte anklage sig selv for ikke at have åbnet øjnene. Pludselig ser man, at den anden er blevet gladere; at den anden har haft mere overarbejde eller blevet utrolig glad for fitnesscentret etc. Den utro part kan også reagere med overraskelse over, at det langsomt blev, som det blev. Hvis den svigtede part har antydet for tæt kontakt undervejs, vil den utro part ofte bagatellisere kontakten og måske endda nedgøre partnerens uro som nonsens og pjat.

Utroskab som svar på kedsomhed

Utroskab opstår oftest som ovenfor beskrevet, men nogle gange så opstår utroskab også, fordi livet er blevet helt almindeligt. Måske har man alt, hvad man ønsker sig. Måske har man et godt både følelsesmæssigt og seksuelt liv hjemme. Nogle beskriver det hemmelige forhold som en slags krydderi på tilværelsen. Dette opstår som regel, fordi man møder én som ovenfor beskrevet, som man først bare klikker godt sammen med. Men så udvikler forholdet sig. Det eventyr, som hverdagslivet ikke byder på, byder denne hemmelige relation på.

Tre slags behov

De fleste vil være enig i, at når man indgår i et forhold, så har man følgende behov, man forventer opfyldt i relationen:

  1. Et praktisk fællesskab omkring fælles bolig, måske fælles økonomi og det at få børn.
  2. Et følelsesmæssigt og måske åndeligt fællesskab, som sigter mod at være hinandens nærmeste, hvad angår det at dele det indre liv med hinanden
  3. Et seksuelt fællesskab, som kan varetage de seksuelle behov.

Hvis man eksempelvis efter nogle år i et forhold siger til sin partner, at man ikke har så meget lyst til eller behov for at dele følelsesmæssige ting, og beder partneren om at bruge venner eller veninder i stedet, så ændrer man på noget fundamentalt i forholdet, som i hvert fald den ene netop søger i relationen. Eller hvis man siger, man ikke har så meget lyst til sex mere, så piller man ved parforholdets uskrevne og grundlæggende aftaler, som man, med mindre andet er aftalt, tænker den anden har forpligtet sig på.

Hvad er vigtig at forstå omkring utroskab

Det er de allerfærreste, der beslutter sig for at være utro. Det sker ofte, fordi der er nogle ting, der mangler i forholdet.
Det er helt naturligt, at man i starten stiller den utro part til ansvar for, hvorfor det kom dertil. Men det er meget vigtigt, at man, efter at chokket og vreden har lagt sig, sammen spørger, hvorfor forholdet kom derud. Ikke fordi man skal deles om skylden, men fordi det i de fleste tilfælde vidner om nogle mangler i forholdet, som man ikke har fået taget vare på.
Jeg forsvarer dermed ikke, at den ene bliver utro, jeg konstaterer blot, at det ofte er sådan, det viser sig at være.

Jeg ser ofte, at folks vrede kan vende sig voldsomt imod den utro part. Det er vigtigt at sige, at utroskab kan ske for de fleste, hvis vi har været udsat for langvarig tørke i forholdet på den ene eller anden måde. Utroskaben kan nogle gange vække sider til live i os, som vi ikke har taget godt nok vare på i vores parforhold, og disse sider er vi nødt til at kunne varetage på en bedre måde i vores parforhold fremadrettet.

At forpligte sig

Når man forpligter sig i et forhold, så forpligter man sig med mindre andet aftales til de tre ovenstående områder. Hvis begge ønsker et aseksuelt forhold, kan man naturligvis godt have det. Men når vi forpligter os til ovenstående, er det, fordi det er en del af de fleste menneskers behov at være følelsesmæssigt og seksuelt forbundne i et fælles liv.
Dette kan naturligvis se ud på mange forskellige måder, og vi skal fra tid til anden have snakket om, hvordan vi bedst lever sammen på en måde, som begge ønsker.

Når man har været ude for utroskab, bliver begge parter nødt til at kigge indad for dels at kunne tilgive den utro part, men også for at forstå hvorfor det kunne ske. Måske skal begge tilgive noget af det, der gik forud for utroskaben.

Man kan sige det på denne måde: Det gamle forhold er forbi, og man må i gang med at genforhandle, hvordan netop vores forhold skal se ud fremadrettet, så utroskaben ikke kommer til at gentage sig.

Parret kommer til at drøfte nogle områder i deres parliv, som de måske ikke har kunnet drøfte tidligere. Enten fordi den ene eller begge er konfliktsky, eller fordi man bare ikke tidligt i forholdet har fået taget ansvar for at udvikle et sprog for områder i forholdet, som kan være konfliktfyldte. Langt de fleste parforhold har sådanne områder, men ikke alle tør tale åbent om det.

Når der har været utroskab, slutter et forhold, og et nyt begynder. Det nye, der begynder, kan sagtens være med den samme partner, men der må finde en del samtaler sted om det, der skete, og om hvad man selv og parforholdet skal lære af det.

I Center for familieudvikling tilbydes Partjek. Partjek kan være en mulighed for at tale om sit parforhold, før man når så langt fra hinanden, at utroskab kan opstå.

Par-tjek
Par-tjek er udviklet af Center for Familieudvikling og Aarhus Universitet.
Tilbuddet består af et online spørgeskema efterfulgt af to samtaler af halvanden times varighed hos en terapeut.
Parret får også en skriftlig feed-back-rapport, der kan være et godt værktøj til den videre vej sammen.

Læs mere på www.familieudvikling.dk

Der er hentet inspiration til denne artikel fra Lennart Fredriksson, svensk psykolog (forfatter til ”Konsten at hålla ihop”) og den belgiske psykoterapeut Esther Parel (forfatter til bøgerne ”Erotisk intelligens” og ”Hvad utroskab kan lære os om kærlighed”).

Af Steen Kruse, par- og familieterapeut og afdelingsleder for Center for Familieudvikling i Aarhus, 28. februar 2019
utroskab-steens-artikel

Se også:

Rammer for det gode samvær

Kirken skal være et trygt og sikkert sted for alle, også for børn og unge. Desværre har vi alligevel set...

Overgreb