Kirken: Livet er andet end præstationer

I Aalborg Stift har Anna fokus på, at kirken kan danne modkultur. De unge skal vide, at de er værdifulde uanset hvordan de klarer sig i samfundet, hvor der bliver lagt stor vægt på faglighed og præstationer.

Anna arbejder som pædagogisk konsulent i Aalborg Stift og samarbejder med præster om især konfirmandundervisning. Hun rådgiver om, hvordan konfirmanderne bevarer en tilknytning til kirken.

Unge og selvværd
Hvad er den største udfordring i forhold til unge og selvværd?
Noget af det første Anna nævner er den kontroversielle bog af Svend Brinkmann og som Anna siger, så er noget af det helt skørt og ren provokation: men han har en pointe, når han opponerer mod selvrealisering og coach-kulturen, – du kan, hvad du vil. Som han siger; forældre opdrager ikke længere, de er blevet coach for deres børn.
Anna uddyber det med, at unge i dag coaches af deres forældre og af lærerne til at gennemføre skolen med høje karakterer og gennemføre studiet meget hurtigt.
Derudover ligger det i kulturen, at man skal se godt ud på facebook. Der er flotte billeder, og alt fremstår ideelt og perfekt. Forældre hjælper dem med det. På facebook fremstilles den unges liv ikke, som livet ser ud, men som man gerne vil ha´ det til at se ud.

Mening og lykke findes uden for mig selv
Anna vender igen tilbage til Svend Brinkmann. Han slår til lyd for, at unge ikke har brug for flere påbud fx om at score høje karakterer og præstere. De har derimod brug for flere forbud. De har brug for at lære, at ikke alt er til diskussion, og der er noget, man må, og noget man ikke må. Han mener, forældre skal turde at være forældre og begynde at opdrage igen. Anna fremhæver også Svend Brinkmanns pointe med, at det kan være én af måderne at lære de unge; at lykken og meningen ikke findes inde i dem selv; men uden for dem selv. Hvad det så er uden for dem selv, de skal finde mening i, skriver han ikke noget om. Men Anna er overbevist om, at det kan overføres.

Kirken kan danne modkultur
Anna fortæller, at hun synes, der er mange eksempler på, at hvis ikke man lever op til præstationskulturen, så risikerer mange unge at få rigtig lavt selvværd. Derfor er det vigtigt, at vi som kirke tør danne en modkultur. For her har kirken virkelig noget at byde ind med, siger Anna med overbevisning i stemmen. Kirken har en anden sandhed om, at her er noget andet, der gør sig gældende, end det samfundet byder.
Fx kan vi konkret i undervisningen og i samværet med vores børn og unge videregive en erfaring af, at livet er langt mere end præstation. Vi kan give unge en erfaring af, at de er skabt af Gud, og at Gud ser dem, som de er, og det er godt nok. Gud havde ikke en dårlig dag, da han skabte dem. Vi kan give dem en forståelse for, at det præstationskulturen, som samfundet er fyldt af, kan give dem enormt lavt selvværd.

Livet er mere end faglighed og præstation
Kirken kan være med til at vise i praksis, at livet er mere end faglighed og præstation. Men det kræver, at der er mennesker, som går foran og som er autentiske og ægte. At der er voksne, der viser, at man er autentisk i det man selv tænker og mener. Mennesker der tør gå foran og som tør vise noget af deres sårbarhed.
Livet er mere end faglighed og præstation, og her handler det rigtig meget om relationer. Det er afgørende at der kan dannes relationer med jævnaldrende og med voksne. Kirken skal også være tydelig i, at uanset hvordan man klarer sig i livet, så har jeg værdi, fordi jeg er skabt af Gud. På den måde kan kirken være med til at danne modkultur.

Af Annette B. Vad, interview med Anna Døssing Gunnertoft, 4. februar 2015

anna_d_06

Se også:

Rammer for det gode samvær

Kirken skal være et trygt og sikkert sted for alle, også for børn og unge. Desværre har vi alligevel set...

Overgreb