Single, men ikke alene

Jayne Cheshire er single, hvilket er en sorg for hende. Men hendes liv er fyldt af nære venskaber, som hun giver lov til at komme helt tæt på. Og fællesskab forhindrer hende i at være ukendt for andre mennesker.

”Der er frihed i både at være kendt og accepteret. Jeg giver andre mennesker lov til at komme tæt på og få taleret i mit liv og jeg tror, at det er, hvad Gud ønsker,” fortæller Jayne Cheshire. De nære venskaber bringer mening og nærvær ind i hendes liv som single.
”Som gift er man tvunget til at være kendt af et andet menneske, men som single kan man vælge at være ukendt af andre mennesker.
Derfor er det vigtigt for mig at være en del af forpligtende relationer som single.”

En vej ind i fællesskab

Jayne Cheshire er 42 år gammel. Hun blev kristen for 15 år siden, og lige siden har hun boet sammen med andre kristne i nære relationer. Hun kalder et kristent bofællesskab, hvor man ønsker at tjene Gud sammen, for et oikos.

”Et oikos er at leve efter Apostlenes Gerninger 2, hvor de kristne var sammen, de var fælles om alt og de kom sammen i templet hver dag. Et oikos er at leve med samme formål,” forklarer hun.

Nu bor Jayne sammen med en familie fra Aarhus Valgmenighed. De er en del af en klynge, som bor i Gellerup, hvor de sammen prøver at gøre en forskel for området.

”Det, at vi vil leve sammen som oikos, betyder at vi som hjem elsker hinanden, Gud og verden. Vi ønsker at leve i disse tre forhold så godt som vi kan. Sammen ønsker vi at være åbne og række ud.”

At vælge fællesskabet

Jayne har valgt at bo i oikos af to grunde. Fordi hun ønsker at være kendt af mennesker og fordi hun ønsker at være en del af noget større.

”At være en del af et nært fællesskab med samme værdier og mål er at rejse gennem livet sammen. Hvis jeg skulle rejse alene, ville det blive ensomt, og det ville ikke lykkes for mig,” indrømmer Jayne.

”Jeg ønsker at mit liv skal gøre en forskel og være meningsfuldt, og det sker kun sammen med andre.
Der er en strøm af nåde i at være familie og ønske sammen at gøre en forskel for verden.”

Jayne henviser til Johannesevangeliet 13, hvor Jesus fortæller, at hans disciple kan kendes på den indbyrdes kærlighed.
”Vi kan dele glæder og udfordringer i sådan et fællesskab. Men det vigtigste er at kunne glædes over hinanden.”

Gud er midt i smerten

Der er mange udfordringer ved at være single. For eksempel er det et tab ikke at få lov til at være forælder. Jayne tror, at det er vigtigt at acceptere udfordringer som tab og sorg. For nogle år siden tænkte Jayne, at hendes liv ikke ville give mening, hvis ikke hun blev gift og fik børn.

”Jeg vidste ikke, om jeg kunne være i live uden at få børn. Det var en dyb sorg, og det er det stadig. Nogle gange kommer sorgen dagligt. Og nogle gange er det utrolig smertefuldt,” fortæller Jayne.

”Men jeg har truffet et valg. Jeg vil fejre andres glæde, jeg vil fejre andres ægteskab og børn. Det tager ikke tabet væk, men det hjælper.”
Jayne ønsker at Gud skal være midt i hendes liv, både i sorgen og glæden.

”Jeg siger ofte til Gud: ’Jeg har brug for dig her på dette smertefulde sted.’ Gud kan møde mig og give mig, hvad jeg har brug for. Jeg oplever Guds møde konstant. Det er utroligt at mærke Guds nærvær midt i smerten. Og jeg tror, at jeg har ekstra plads til Guds nærvær i mig, for der er ikke en mand, der er helt tæt på.”

At søge de ligesindede og de anderledes

Jayne lever med mange mennesker, der står i en anden livssituation end hun selv gør. Hun er nu i et kristent fællesskab af singler, familier og par, hvor hun er 13 år ældre end den næstældste single kvinde.

”Man kan spørge, om jeg føler mig isoleret i sådan en situation, men igen er det et valg, hvordan jeg går ind i det. Jeg skal tænke på, hvordan jeg kan møde disse mennesker, som jeg er. Det giver en god dynamik når forskellige mennesker mødes. Og jeg er utrolig taknemmelig for at kunne dele mit liv med disse fantastiske mennesker, der er i vores fællesskab,” understreger Jayne. Men det er ikke nok for hende kun at have relationer til mennesker, der har en livssituation, der er meget forskellig fra hendes egen.

”Nogen gange må jeg bare se praktisk på det,” smiler Jayne. ”Og så må jeg overveje, hvordan jeg møder kvinder i samme situation som mig selv, altså nogle jævnaldrende singlekvinder. Men jeg vil også leve med mennesker, der er forskellige fra mig. Også selvom det kræver kompromis fra begge parter.”

Taknemmelighedens disciplin

Allerede som nykristen valgte Jayne at hun ville være taknemmelig overfor Gud over alt det gode han gav hende.

”Da jeg var blevet kristen, flyttede jeg sammen med to andre kristne kvinder. Den ene døjede med tungsind. Jeg ønskede at glæde og tak til Gud skulle fylde mere i vores hjem, så vi blev enige om at takke Gud sammen om morgenen.
Jeg plejede at gå til træning om morgenen og det var jeg rigtig glad for, men hvis vi skulle have tid til at takke Gud sammen, måtte jeg droppe morgentræningen. Det var et offer, men den tid, som vi fik til at prise Gud sammen, ændrede vores liv. Vi blev gladere og fik det bedre.”

Her begyndte taknemmeligheden at få mere plads i Jaynes liv. Hun ønsker at anerkende sin smerte og sorg, men også at kunne flytte sit blik hen til de ting, som hun er taknemmelig for.
”Jeg kunne ikke leve uden taknemmelighedens disciplin. For eksempel var jeg i går rigtig ked af ikke at være mor. Men da jeg vendte mit blik mod Gud og begyndte at takke ham, så jeg pludselig hvor mange gode ting, han havde givet mig den dag. Han gav mig en god samtale med min tyrkiske nabo, og han gav mig en nærværende tid med en af drengene i familien. Det fjernede ikke sorgen, men jeg så pludselig Guds velsignelser i mit liv.”

At blomstre som en rosengård

Velsignelserne i Jaynes liv minder hende om den blomstrende ørken i Esajas 35.
”Livet som single kan godt opfattes som et liv i en ørken, fordi man ikke har fået en familie og man lever alene. Men jeg tror, at Gud har kunnet gøre fantastiske ting i mit liv, netop fordi jeg er single.
For eksempel kunne jeg flytte til Danmark, og her har jeg været med til at opbygge et fællesskab, som jeg får lov til at se vokse. Det er en stor velsignelse.”

Singleliv med glæde og sorg

Ligesom et singleliv både er fyldt med velsignelser og udfordringer, er det vigtigt for Jayne at huske, at livet i ægteskabet også har velsignelser og udfordringer. ”Mit perspektiv på at være single er, at lige meget hvordan dit liv ser ud, så er der glæder og sorger. Det vil sige, at jeg har meget til fælles med gifte mennesker. Det hjælper mig at se sådan på det.”

Jayne ønsker at lige meget, hvordan hendes liv vil udforme sig, så må Guds kraft være hos hende.
”Min bøn er: Gud vis mig din opstandelseskraft. Og det har Gud virkelig gjort i mit liv.”

Af Dinna Bjerrum Swartz // Interview med Jayne Cheshire, 28. april 2013

Jayne Cheshire er 42 år gammel. Hun kommer fra England, og har boet i Danmark i knap seks år. Hun har været med til at opstarte "Ghetto Fever", der er en klynge i Aarhus Valgmenighed. Den ønsker at skabe håb og forandring i Aarhus bydelen Gellerup.
Jayne Cheshire er 42 år gammel. Hun kommer fra England, og har boet i Danmark i knap seks år. Hun har været med til at opstarte "Ghetto Fever", der er en klynge i Aarhus Valgmenighed. Den ønsker at skabe håb og forandring i Aarhus bydelen Gellerup.

Se også:

Rammer for det gode samvær

Kirken skal være et trygt og sikkert sted for alle, også for børn og unge. Desværre har vi alligevel set...

Overgreb