Guide til mere viden om seksuelle overgreb

Her har vi samlet en række links til videre læsning og mere viden, som kan være med til at forebygge seksuelle overgreb.

Norsk kirkeligt ressourcecenter mod vold og seksuelle overgreb

Under emnet ”Ressourcer”, ”Publikationer” findes en række udgivelser om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb i et kirkeligt miljø.

http://www.kirkeligressurssenter.no/
JanusCentret arbejder med børn og unge med seksuelt grænseoverskridende adfærd

Januscentrets bekymringsbarometer er et værktøj, der kan bruges, hvis I er i tvivl om, hvordan I skal tackle, eller hvor bekymrede I skal være over den adfærd, barnet eller den unge udviser.

http://januscentret.dk/
Red Barnets faghæfter og artikler om overgreb på børn

Her finder du blandt andet pdf-materialet ”Når voksne krænker”, ”Når mistanken opstår” og ”Når mistanke er blevet til en sag”.

https://redbarnet.dk/anmelddet/ressourcer/faghaefter-og-artikler/
Socialstyrelsens hjemmeside

På socialstyrelsens hjemmeside er der samlet en lang række informationer om overgreb og håndtering af overgreb. Der er desuden også en række materialer og værktøjer.

https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/
Videnscenteret SISO tilbyder rådgivning

Socialstyrelsens videnscenter SISO tilbyder rådgivning og konsulentbistand i overgrebssager.

https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/hjaelp-til-indsats/

Frikirkenets retningslinjer

Frikirkenet har udgivet et hæfte med informationer og retningslinjer i forbindelse med overgreb. Hæftet kan bruges som inspiration til den forebyggende indsats i de enkelte menigheder og fællesskaber.

https://frikirkenet.dk/artikel/emne/nyhed/retningslinjer-det-gode-samvaer-med-boern-og-unge (pdf)

Se også:

Alle har underretningspligt

Hvornår har du underretningspligt? Og hvad skal du gøre? Læs mere om reglerne her. I lovgivningen skelnes mellem den almindelige...

Guides til forebyggelse af overgreb, Overgreb

Gode råd til den presseansvarlige

Hvordan håndterer du pressen i tilfælde af mistanke om overgreb i menigheden/fællesskabet? Her har vi samlet en liste med en...

Guides til forebyggelse af overgreb, Overgreb