Krisehåndtering ved krænkelser eller alvorlige
tillidsbrud i menigheden

Gode råd til, hvad der kan være godt at huske i den akutte og første fase i forbindelse med fx krænkelser eller alvorlige tillidsbrud internt i menigheden.

Tydelig ledelse

Ledelsen skal hurtigst muligt træde sammen og skabe et overblik over situation og aftale:

 • Hvem har ledelsen?
 • Hvordan er kommunikationsvejene? Hvordan og i hvilket omfang kommunikeres viden videre? Hvem henvender man sig til med viden og spørgsmål?
 • Hvordan ydes hjælp til evt. ofre? Følg lovgivningen og inddrag myndighederne i det omfang, det er relevant.
 • Hvad meldes ud til menigheden for at skabe tillid og tryghed og vise at ledelsen tager ansvar og lederskab i situationen?

Ekstern sparringspartner

Ledelsen bør inddrage en ekstern sparringspartner så hurtigt som muligt, da den første og akutte fase er afgørende for, hvordan man kommer igennem forløbet, og de fleste har brug for en sparringspartner, der ikke er involveret følelsesmæssigt i sagen. Vær opmærksom på, at der i alle former for krisesituationer som regel er mange følelser i spil. Derfor er det vigtigt at have en ekstern sparringspartner med så tidligt som muligt i forløbet.

Skab ro og tid

 • Vær tydelige i, hvad der meldes ud, og hvordan menigheden skal forholde sig, og hvornår de hører noget igen fra ledelsen. I de tilfælde hvor der ikke kan meldes noget konkret ud, er det dét der meldes ud. – Det er også en melding.
 • Vind tid. Skab ro. Tag god tid til at vurdere.
  Som i enhver anden kritisk situation, er det vigtigt at vinde tid og få skabt mulighed for at træffe gode og langtidsholdbare beslutninger. Det kræver ro og tid, og det kan være en stor udfordring at skabe i situationen. Det er bl.a. her en ekstern sparringspartner kan være med til at skabe overblik over, hvad der kan være godt at gøre i den akutte fase, og hvad der er vigtigt at give tid og ro til.

Det er vores erfaring, at man skal have 1 – 1,5 måned med sparring fra begyndelsen. Hyr sparringspartnere så tidligt i processen som muligt.

Agape tilbyder

Agapes kompetencer er det psykologfaglige og ledelsesmæssige/organisatoriske med speciale i trosmæssige sammenhænge, og hvordan disse to områder kan virke ind på hinanden. Det betyder, at vi anbefaler, man også får en åndelig vejleder/sjælesørger, som er uden for eget regi. Det er vigtigt, at det er uden for eget regi, fordi det kan medføre at man hører det åndelige “mere rent”, når det er en person, der på ingen måde er i relation til nogen i sagen. Dermed øges chancen for, at den trosmæssige ressource bevares trods krisen.

En model stykkes sammen ud fra jeres behov og Agapes muligheder på det pågældende tidspunkt. Det kunne se således ud:

 • Indledende møde med ledelse (bestyrelse/menighedsråd). Evt. med guidning i “Den etiske beslutningsproces”.
 • Løbende sparring
 • Møde med ledelse (bestyrelse/menighedsråd)
 • Guidning i evaluering og implementering af læring. Afklaring af hvad der er behov for fremadrettet af fx Beredskabsplan, kommunikationsveje m.m.

Agape har ikke akut krisefunktion.

Det betyder i praksis at vi ikke rykker ud akut med få timers eller dages varsel. Men I er altid velkommen til at kontakte Agapes landsleder (annette@agape.dk/tlf. 8680 6022), for at høre hvilke muligheder der kan være i jeres situation. Så vil vi komme med en tilbagemelding til jer.


Download folderen: Inspiration til kriseberedskab i kirkelige fællesskaber

Se også:

Alle har underretningspligt

Hvornår har du underretningspligt? Og hvad skal du gøre? Læs mere om reglerne her. I lovgivningen skelnes mellem den almindelige...

Guides til forebyggelse af overgreb, Overgreb

Gode råd til den presseansvarlige

Hvordan håndterer du pressen i tilfælde af mistanke om overgreb i menigheden/fællesskabet? Her har vi samlet en liste med en...

Guides til forebyggelse af overgreb, Overgreb

Se også:

Rammer for det gode samvær

Kirken skal være et trygt og sikkert sted for alle, også for børn og unge. Desværre har vi alligevel set...

Overgreb