Som pårørende til et barn i mistrivsel er sorgen virkelig

I nyhederne har man gennem den sidste tid kunnet høre, at et stigende antal børn og unge mistrives på en eller flere parametre. Statistikkerne er nedslående fakta, og bag dem står virkelige børn og deres familier.

Af psykolog Charlotte Falch Marquardt

Gennem mit tidligere arbejde i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) fik jeg lov til at bevidne de børn og familier, hvor vi sammen måtte gå på opdagelse, for at finde årsagerne til mistrivslen. Årsagerne kan være mange; lige fra ubalance i familielivet eller dårlige klassefællesskaber til faglige vanskeligheder, sociale udfordringer, koncentrationsvanskeligheder og mulige diagnoser. Dette er bare nogle af udfordringerne.

Den svære sorg som pårørende til et barn i mistrivsel

Som forældre kan det være yderst sårbart, når ens barn rammes af mistrivsel. Er barnets udfordringer af mere blivende af karakter, eksempelvis grundet psykiatrisk diagnose (fx ADHD eller autisme), kan mistrivslen opleves endnu tungere. Ofte forbindes ordet ”sorg” med at have mistet noget, eller at nogen er død. Når man er forældre til et barn med mere ”usynlige” udfordringer, kan sorgen ofte være svær at placere og få givet en stemme. Sorgen kan dog være lige så virkelig. Selvom man ikke som sådan har mistet nogen, har man måske måttet tage afsked med en bestemt forestilling om familielivet. Det kan også være, man sørger over, at ens barn ikke kommer til at opnå samme milepæle i livet, som andre børn og unge. Helt naturligt vil vores fokus ofte være på barnet, der har det svært. Virkeligheden er dog, at det sjældent bare er barnet, der rammes. Ofte vil også forældre og søskende være påvirket. Netop derfor er det så vigtigt, at hjælp bliver givet på mange måder – og ikke kun til barnet alene.

Pas på de forsimplede forklaringer

I forsøget på at forstå mistrivslen kommer velmenende voksne omkring barnet nemt til at opstille forsimplede årsagsforklaringer. Det medfører, at man nemt kan fastlåse sig på én forklaring på, hvorfor barnet mistrives. Skole og hjem kan gensidigt komme til at pege på hinanden som årsagerne til, at barnet ikke trives. De voksne omkring barnet kan også komme til at fokusere på en diagnose hos barnet og kan glemme at overveje, om der kunne være andre forklaringer på den manglende trivsel. Årsagerne bag mistrivsel er ofte en kompleks sammenblanding af familieliv, institutionsliv, sociale relationer, samfundspåvirkninger og barnets egne vanskeligheder.

Psykologens råd til dig, som kender en familie med et barn i mistrivsel

Det er vigtigt ikke at forsøge at ”kloge” i familiens situation. Spørg i stedet nysgerrigt ind til deres oplevelser og forståelser af situationen. Ofte har forældrene mest af alt brug for at blive mødt og forstået. En anden måde at hjælpe på er helt konkret at spørge, hvordan du kan støtte familien. Det kunne fx være at passe barnet eller barnets søskende, komme med mad til fryseren, hjælpe med rengøring – eller måske har familien brug for en helt femte type hjælp.

Er vi pylrede eller dårlige forældre?

I mit PPR-arbejde har jeg af og til oplevet forældre til børn i mistrivsel, der var bekymrede for, om andre syntes, de var for pylrede eller dårlige forældre. Det har ikke været uvant for dem at møde andre, der kunne udtale ting som: ”Barnet må tage sig sammen og lære, hvad der er rigtigt og forkert.” – ”Det er vist et spørgsmål om opdragelse.” – ”Der er da ingenting, når barnet er hos os.” Sådanne udtalelser gør det endnu tungere at løfte forældreansvaret for et barn, der har det svært. Ofte står forældrene i en afmagtsposition, hvor de på én gang skal håndtere hverdagens udfordringer og konflikter – og navigere i samarbejdet med børnehave/skole, PPR, socialrådgivning og måske hospitalsvæsenet. Heldigvis har vi et system i Danmark, der er skruet sammen til at hjælpe familier og børn i svære situationer. I praksis er det dog varierende, hvordan familier føler sig hjulpet af det offentlige system.

Psykologens råd til dig, der har et barn i mistrivsel

  • Vær nysgerrig på barnets egen fortælling. Hvad er barnets egen forståelse af, hvorfor det er svært lige nu?
  • Vær nådig over for dig selv, når der opstår konflikter eller svære situationer. Du er stadig i gang med at lære at forstå dit barn.
  • Udtryk dine bekymringer til barnets børnehave/skole og bed om et møde.
  • Ved behov kan du bede om, at børnehave/skole også inviterer Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og/eller socialrådgivningen med til et møde for at afklare hvilken rådgivning og hjælp, de kan tilbyde.
  • Vær frimodig og spørg om hjælp i dit netværk – fx til aflastning, madlavning eller rengøring.
  • Tillad dig selv opladningstid væk fra barnet – både alene og med din partner.
  • Vær åben om, hvad I kæmper med til fx familie og forældrene til børnene i klassen.
  • Opsøg viden (fx podcasts og bøger).
  • Overvej at bruge Solsikkesnoren, når I er hjemmefra.
Charlotte Falch Marquardt, psykolog i Agapehuset
Charlotte Falch Marquardt, psykolog i Agapehuset

Se også:

Blikkets betydning i sjælesorgens rum

Traditionelt beskæftiger sjælesorg sig med det talte sprog, lytten og refleksion. Men sjælesorg handler om andet og mere. I denne...

Psyke og tro, Sjælesorg, Skam, Skyld og tilgivelse

Anmeldelse: Sjælesorgens Poetik

Anmeldelse af Sjælesorgens Poetik, skrevet af Elmo Due i 2023. Eksistensen, 2023, Hæftet, 125 sider ISBN 9788741009186 Bog 189,95 kr....

Psyke og tro, Sjælesorg, Skam, Skyld og tilgivelse

Portrættet tegnes i mellemrummet

I denne artikel sætter vi fokus på betydningen af, at sjælesørgeren kender sig selv. Af Annette Bech Vad, landsleder i...

Psyke og tro, Sjælesorg, Skam, Skyld og tilgivelse

Når Superman kommer for tæt på kryptonit…

… et essay om det at være sårbar som sjælesørger. Af sognepræst og lektor Lars Kruse Den hollandsk-amerikanske præst Henri...

Psyke og tro, Sjælesorg, Skam, Skyld og tilgivelse

Trivsel efter magtmisbrug

Har du været udsat for magtmisbrug? I denne artikel vil jeg præsentere nogle redskaber, der kan hjælpe dig på rejsen...

Håb, Magt, Psyke og tro, Relationer, Skyld og tilgivelse

Skal sjælesorgen tage økosorg (mere) alvorligt?

I terapilokalet møder Agapes psykologer flere og flere klienter (hovedsageligt unge), der frygter for klodens fremtid på grund af klimaforandringerne....

Frygt og angst, Mennesket og klima, Sjælesorg

7 råd til at undgå udbrændthed og stress

Af Simone Ingemann Kusk, psykolog Som præst eller anden tjenesteleder er du på mange måder særligt udsat for at brænde...

Psyke og tro, Sjælesorg, Skam, Skyld og tilgivelse

Må vi lige minde om tavshedspligten?

Lov, moral og gråzoner: Tavshedspligt i sjælesorgens rum kræver mere end et kig i lovbøgerne.   Af projektleder Dan K....

Psyke og tro, Sjælesorg, Skam, Skyld og tilgivelse

Olavskirken ved Modum Bad

Mellem Modum Bads hovedbygning og kløften ”Verdens Ende” ligger en sekskantet, smuk, norsk trækirke. Når man træder over tærsklen ind...

Sjælesorg

OMSORG FOR ÅND OG SJÆL – MEN HVAD MED KROPPEN?

Kristen sjælesorg beskæftiger sig traditionelt med det talte sprog, lytten og refleksion. Men hvordan kan vi tænke omsorg for hele...

Lidelse, Psyke og tro, Sjælesorg, Skyld og tilgivelse, Stress, Tilgivelse

Gud må holde mig fast

Inger og Kjelds børn blev seksuelt krænket af et menneske fra familiens omgangskreds. Jeg har besøgt forældreparret for at tale...

Sjælesorg, Tilgivelse

Jeg manglede et sprog for min sorg

Dette er fortællingen om en eksistentiel rejse, der begyndte, da livet en novemberdag i 2015 på et splitsekund blev fuldstændig...

Psyke og tro, Sjælesorg

Sjælesorgens midler

I sjælesorgen kan man gøre brug af forskellige midler, som kan få afgørende betydning for det enkelte menneske. Bøn Bøn...

Sjælesorg

Sjælesorg i en coronaramt verden

Alle kan til enhver tid kontakte en kirke og få hjælp til at finde en sjælesørger. Men hvad er sjælesorg...

Corona-krisen, Sjælesorg

Tavshedspligt

Tavshedspligten er en afgørende forudsætning for sjælesorg, uanset hvem der udøver den. Præstens tavshedspligt er imidlertid særlig, fordi den er...

Sjælesorg

Krænkelser i sjælesorg

Det er sjælesørgerens ansvar, at den fortrolighed, der opstår i sjælesorgens rum, behandles med respekt og ikke fører til krænkelser....

Sjælesorg

Sjælesorg som envejskommunikation

Sjælesorg i forkyndelsens rum Gunnar Elstad skriver i en af sine grundbøger om sjælesorg, at en sjælesørgers opgave er at...

Sjælesorg

Rørt, ramt, rystet

Tag vare på dig selv som sjælesørger! Der sidder en kvinde i stolen over for mig. Hun fortæller om sin...

Sjælesorg

Med Jesus som forbillede

Sjælesorg har altid været en del at kirkens diakoni og har varieret i form og indhold gennem tiden. Sjælesorgens teologiske...

Sjælesorg

Pilotprojekt

Aida Hougaard Andersen og Ole Rabjerg, psykologer i Agape, arbejder i øjeblikket med at indsamle data omkring troens betydning i...

Psyke og tro